Karaoke Môi tím - Giọng nữ (Nhạc Hoa lời Việt - Khúc Lan)
Victoria Lê Lv 21

Victoria Lê

Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

914
907
80
☘️⚜️MÔI TÍM⚜️☘️ VIC&SAM

110.01 K

Bình luận (80)
Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 2 ngày trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Trả lời - 18 ngày trước

Lv 10

Trần Trúc Linh

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Nguyễn Lan Anh - 6 tháng trước

Lv 9

Mi Lê

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 80 bình luận