Sầu Tím Thiệp Hồng || KARAOKE [Song Ca] || Âm Thanh Chất Lượng
Quang Trần Lv 13

Quang Trần

Duyên Phân Lv 12

Duyên Phân

23
21
4
Rất vui được song ca cùng bạn

1

Bình luận (4)
Lv 12

Thơm Minh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Duyên Phân - 11 tháng trước

Lv 12

Duyên Phân

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 12

Duyên Phân

Trả lời - 11 tháng trước