[Karaoke] Tình Phai - Lam Trường
Tiến Đình Lv 4

Tiến Đình

1249
378
15
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

257
Bình luận (15)
Lv 8

Vilay Nga

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 4

Tiến Đình - 6 ngày trước

Lv 1

Khong Buon Buon

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 4

Tiến Đình - 8 ngày trước

Lv 10

Tình Bạn

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 4

Tiến Đình - 8 ngày trước

Lv 11

Kim Anh Scott

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 4

Tiến Đình - 8 ngày trước

Lv 4

Mai Nắng

Trả lời - 9 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận