Karaoke. Đời Người. Hoàng Châu (ngoclinh)
Ngọc Linh Lv 15

Ngọc Linh

254
130
124
Đời người sinh ra chỉ sống một lần thoi mai này ra đi. Giữ trong tay duoc gì.Bạc vàng lợi danh có đây rồi lại mất. Ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau

9.04 K

Bình luận (124)
Lv 10

Mai Hoa

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 5 ngày trước

Lv 11

Trần Lý

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 11

Trần Lý

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 7 ngày trước

Lv 15

Minh Nguyễn

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 5 ngày trước

Lv 14

Diễn Phương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Ngọc Linh - 7 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 124 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan