[Karaoke] Kẻ Đến Sau - Diễm Thùy (Tặng cả nhà)
Thanh Ngọc Lv 18

Thanh Ngọc

30
22
4
Dù sau hay trước e cũng là đến muộn hơn thôi.....

41.7 K

Bình luận (4)
Lv 12

Đình Tú Hà

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 18

Thanh Ngọc - 3 tháng trước

Lv 10

Lê Trọng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Cao Nam

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Cao Nam - 1 năm trước

Lv 14

Thúy Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

Thanh Ngọc - 1 năm trước