[Karaoke] Em Chỉ Yêu Một Người - Cẩm Ly (Beat HD)
Gam Ngo Lv 19

Gam Ngo

79
48
42
Em yêu một người..... người luôn yêu em nhớ em ngày đêm!!!!

32.33 K

Bình luận (42)
Lv 17

Tuấn Cao

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 15

Tuan Pham

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Thanh Tú 9

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Gam Ngo - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận