[Karaoke] Em Chỉ Yêu Một Người - Cẩm Ly (Beat HD)
GN Lv 20

GN

130
74
54
Em yêu một người..... người luôn yêu em nhớ em ngày đêm!!!!

2.45 M

Bình luận (54)
Lv 13

Camellia Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

GN - 6 tháng trước

Lv 13

Camellia Nguyễn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 23

Tien Tien Tam

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

GN - 7 tháng trước

Lv 21

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 21

Lê Đức Mạnh - 8 tháng trước

Lv 11

VTK

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 20

GN - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 54 bình luận