KARAOKE Trích đoạn LAN và ĐIỆP 2 YouTube 3
Trương Hùng Cường Lv 13

Trương Hùng Cường

Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

324
134
14
Điệp ơi.! Thôi từ nay Lan hết chờ hết đợi. Có ai về nữa đâu mà Lan ngóng Đợi con đò!!!

1.72 K

Bình luận (14)
Lv 14

Tiến Nguyễn Doãn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 1 năm trước

Lv 13

Hải Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 1 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Võ Hồng Lý

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Thanh Hùng Trương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận