Karaoke vọng cổ | ThƯA MÁ CON ĐI | (đơn ca Nam) | Lý Bông Bừa
Bá Luu Lv 14

Bá Luu

90
73
33
Cám ơn tác giả : sao mà giống hoàn cảnh Minh quá trời. Tâm trạng bài hát này luôn

5.42 K

Bình luận (33)
Lv 12

TÔ PHI PHỤNG

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 9

Rêu Xanh

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 12

Hoa Hong Nhung

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 11

Nguyễn Thu

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hanh Phuc Mai Hoa

Trả lời - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 33 bình luận