Tình Bơ Vơ Karaoke - Đào Phi Dương x Lý Diệu Linh | Beat Chuẩn
Nguyễn Lan Anh Lv 19

Nguyễn Lan Anh

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

562
529
149
V N buồn lắm chị em ơi ^_^~ E gởi danh ca chị Tình Bơ Vơ ạ ~_~

50.2 K

Bình luận (149)
Lv 17

Hang Nguyen

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 2 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 5 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 18

Hải Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 17

Tuấn Cao - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 149 bình luận