Karaoke Mùa Thu Cho Em - Tone Nam (phong cách jazz) - Bossa Nova | Karaoke Long Ẩn 9669
Nhân Trí Lv 18

Nhân Trí

292
185
163
Một mùa Thu giai điệu tươi trẻ như lời cầu chúc tốt đẹp gởi tới ACE iu mến : Vui Vẻ Hạnh phúc Thành Công

70.52 K

Bình luận (163)
Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Liên Hồng

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 163 bình luận