Karaoke | Đường Tình Đôi Ngã (Quang Lê & Mai Thiên Vân)
khánh Băng Lv 11

khánh Băng

Anh Đức Lv 14

Anh Đức

110
119
37
Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây..Gửi lại em gái nhé !!

5.63 K

Bình luận (37)
Lv 11

khánh Băng

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 14

Anh Đức - 26 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 14

Anh Đức - 26 ngày trước

Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 14

Anh Đức - 26 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 14

Anh Đức - 30 ngày trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 30 ngày trước

Lv 14

Anh Đức - 30 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 37 bình luận