Karaoke - Ta còn hạnh phúc - Đoản Khúc Lam Giang - Phi Vân Điệp Khúc
Thanh Tram Lv 14

Thanh Tram

485
80
25
Sau Tram . Dang Benh Ma Cung Ca !!!!!!!!!!!! Ta Con Hanh Phuc !!!!!!!!!!!!!!!!!!

742

Bình luận (25)
Lv 11

Nguyễn Thanh Thật

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 11

Phương Ngọc

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 9

Hoàng Huyền

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 9

Hoàng Huyền

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 10

Nguyễn Tuyết

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Thanh Tram - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận