Karaoke BẾN ĐỢI - Thuận Yến - beat chuẩn Thanh Quý & Cẩm Thơ
Nhung Nguyễn Lv 18

Nhung Nguyễn

May Trinh Kieu Lv 18

May Trinh Kieu

877
643
131
Năm qua, tháng lại xuôi dòng Đò xưa về bến, bóng hồng...thấy đâu Người đi để lại sông sâu Và tôi vẫn đợi...tình đầu dở dang...

165.77 K

Bình luận (131)
Lv 16

Heo Hơi Ú

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 6 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Kết

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 6 tháng trước

Lv 14

Nguyễn Thu Huyền

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 7 tháng trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Chi

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 131 bình luận