Karaoke BẾN ĐỢI - Thuận Yến - beat chuẩn Thanh Quý & Cẩm Thơ
Rose Nguyễn Lv 19

Rose Nguyễn

May Trinh Kieu Lv 18

May Trinh Kieu

878
647
131
Năm qua, tháng lại xuôi dòng Đò xưa về bến, bóng hồng...thấy đâu Người đi để lại sông sâu Và tôi vẫn đợi...tình đầu dở dang...

165.77 K

Bình luận (131)
Lv 18

Hoàng TamMao

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Kết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 1 năm trước

Lv 14

Nguyễn Thu Huyền

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 1 năm trước

Lv 14

Sông Xanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Chi

Trả lời - 1 năm trước

Lv 18

May Trinh Kieu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 131 bình luận