KARAOKE - Một Lần Khờ Dại, Một Đời Nhớ Thương - Wendy Thảo - Beat Gốc .
Biển Đắng Lv 16

Biển Đắng

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻

825
189
61
没有你陪伴我真的很孤单……

20.64 K
Bình luận (61)
Lv 14

NHẠN TRẮNG

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 14

Khánh Vy Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 1 tháng trước

Lv 12

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 18

༺Ᏸɨểɲ Ɖắɲɠ༻ - 2 tháng trước

Lv 13

Quyên Tran

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 61 bình luận