[♪] Tình Về Nơi Đâu (Karaoke) - Thanh Bùi, Tata Young [♫]
Kathy Ngọc Hồ Lv 18

Kathy Ngọc Hồ

Lâm Phong Lv 15

Lâm Phong

43
19
2
Anh gởi bài em nè. Sorry em vì anh gởi bài trễ. Mới nghe và học là trả luon em nghe tạm nha :)

20 K

Bình luận (2)
Lv 13

Anh Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Lâm Phong - 5 tháng trước

Lv 18

Kathy Ngọc Hồ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Lâm Phong - 5 tháng trước