[KARAOKE] Đắp Mộ Cuộc Tình - Quang Lập
David Lam Lv 11

David Lam

226
68
14
Hát 1001 lần mới được như vậy

43

Bình luận (14)
Lv 10

Mỹ Phong Mỹ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 10

Mỹ Phong Mỹ

Trả lời - 2 năm trước

Lv 12

Như Ngọc Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam - 2 năm trước

Lv 11

David Lam

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

David Lam

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận