Giờ Xa Lắm Rồi [Karaoke Sc Beat]
ᰔˢᵘᵒⁿᵍᰔ Lv 15

ᰔˢᵘᵒⁿᵍᰔ

mjnhchuyet Lv 15

mjnhchuyet

64
66
49
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

14.7 K

Bình luận (49)
Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

mjnhchuyet - 1 năm trước

Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Mỹ Quí

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

ᰔˢᵘᵒⁿᵍᰔ - 1 năm trước

Lv 13

Cá _Chi_Chi☘️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

ᰔˢᵘᵒⁿᵍᰔ - 1 năm trước

Lv 13

Cá _Chi_Chi☘️

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận