Pho Vang Em Roi Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

H❤️H Lv 19

H❤️H

668
472
228
Bài mới học hát chưa rành mà ox đổi beat lại chuyển tone nữa. Ox ❤️ uii nghe tạm nha...

105.02 K

Bình luận (228)
Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Can Tran

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

H❤️H - 5 tháng trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 228 bình luận