[Karaoke SAPKTV] Thì Thầm Với Dòng Sông - Anh Thơ (Beat HD)
Lan Anh Lv 15

Lan Anh

Thanh Lịch Xứ Đoài Lv 11

Thanh Lịch Xứ Đoài

20
18
1
bác ko ngờ cô hát bài này hay đến vậy. nhưng đoạn ngân nỗi nhớ ..của cô đạt 5 điểm nhá .kkkk bài này thú thật bác chưa thuộc. chọc cô tý cho vui thôi. bác phải học bài này theo cô mới đc

0

Bình luận (1)
Lv 15

Lan Anh

Trả lời - 1 năm trước