[KARAOKE] Chuyện Ba Mùa Mưa - Quỳnh Trang
Diễm Tiên Tran Lv 19

Diễm Tiên Tran

312
244
47
Hát cho vui

130.07 K

Bình luận (47)
Lv 11

Tiến Doãn Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Diễm Tiên Tran - 1 năm trước

Lv 13

Hoai Thu Pham

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Diễm Tiên Tran - 1 năm trước

Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 1 năm trước

Lv 19

Diễm Tiên Tran - 1 năm trước

Lv 16

BIỂN XANH

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

BIỂN XANH - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 47 bình luận