KARAOKE [FULL BEAT] Người Thương Kẻ Nhớ - Võ Hoàng Lâm Ft Ngọc Hân
Phúc Long Lv 14

Phúc Long

Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

1816
439
64
Lâu lâu mới lại hét bolero, chẳng biết ai nhớ ai thương thôi thì cứ hét đại nhị :)))

13.12 K
Bình luận (64)
Lv 1

Hạnh Quách

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 11

Khuong Kha

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Phúc Long - 1 tháng trước

Lv 12

Diem Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Phúc Long - 2 tháng trước

Lv 11

DUC LONG

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Phúc Long - 2 tháng trước

Lv 12

Binh le Thanh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 64 bình luận