Karaoke - cho vừa lòng em - Dương Sang & Diễm Thùy
Chân Tình Lv 12

Chân Tình

Thuý Liễu Lv 14

Thuý Liễu

79
39
14
Tôi thề tôi chẳng y ai vì người ta cứ phụ tôi hoài Kkk .....

200

Bình luận (14)
Lv 13

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 15

Bảo Linh Chi Hoa

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Thuý Liễu - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận