Vì Anh Thương Em (Karaoke Hạ Tone) - Phan Duy Anh
Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

48
29
25
Vì a thương em...thương luôn đứa bạn em...thương cả hai...làm sao nói được ^_^ Chúc cả nhà iu tối ct glvv và hát hay nhé ^_^ ahiii

7.21 K

Bình luận (25)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 năm trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 năm trước

Lv 13

Văn Tèo

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Khánh Hồng - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 25 bình luận