THƯƠNG HUẾ MÙA ĐÔNG karaoke (Vân Khánh)
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3365
527
104
Sắp đông rồi nơi ấy có mưa nhiều không? Beat thứ 4 mần lâu rùi giờ mới hét ^_^

10.78 K

Bình luận (104)
Lv 12

Binh le Thanh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 12

Binh le Thanh - 5 tháng trước

Lv 12

Thủy Phan

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 6

Nguyễn Toàn

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 13

Van Tran

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 12

My Nga Tran

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 104 bình luận