Như Phút Ban Đầu - Noo Phước Thịnh (MyKara)
Noo Phước Thịnh Lv 20

Noo Phước Thịnh

Thủy Nguyễn Lv 17

Thủy Nguyễn

10126
580
200
Kỉ niệm ngày đầu tiên tham gia mykara.

409.12 K

Bình luận (200)
Lv 13

Đình Tú Hà

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 15

Son Micheal

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 15

Son Micheal

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

tú nguyễn thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

tú nguyễn thanh - 6 tháng trước

Lv 13

tú nguyễn thanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 200 bình luận