Túp Lều Lý Tưởng - Hà Thanh Xuân ft Quốc Khanh {Karaoke}
Blandine Hoang Lv 11

Blandine Hoang

CRAZY Lv 13

CRAZY

14
9
2
Bài quá hay, quá vui hén chị, e cảm ơn chị ghi beat nhé ❤

101

Bình luận (2)
Lv 11

Blandine Hoang

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 13

CRAZY - 9 tháng trước

Lv 13

CRAZY

Trả lời - 9 tháng trước