Karaoke vọng cổ ĐỪNG BUỒN NGHE EM - SONG CA [Viễn Châu]
Bao Thai Lv 16

Bao Thai

Thao Phuong Lv 13

Thao Phuong

131
53
6
Bạn hát hay quá ,,?!!

200

Bình luận (6)
Lv 10

Tên Không

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 12

Thảo Phương - 7 tháng trước

Lv 10

Vũ Hồng Nho

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 12

Thảo Phương - 7 tháng trước

Lv 15

Hạnh hùng Trần

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

NgọcLuận Đỗ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Thao Phuong - 1 năm trước

Lv 13

Thao Phuong

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận