Tóc em chưa úa nắng hè Karaoke Tone Nữ
Ai Thuy Dinh Lv 13

Ai Thuy Dinh

57
27
18
Rồi nắng hạ tàn phai...

3.66 K

Bình luận (18)
Lv 9

Jolie Hanh Nguyen

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh - 3 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 5 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh - 6 tháng trước

Lv 11

tuanmafl

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 13

Ai Thuy Dinh - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 18 bình luận