[Karaoke - Beat Gốc] Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Thiên Quang ft Phương Anh
Việt Dũng Lv 18

Việt Dũng

Như Anh Lv 15

Như Anh

474
149
107
Ck hay và tiếng ca của Dũng tuyệt wa.....!!! Như cảm ơn anh nhiu nha....!!!

17.27 K

Bình luận (107)
Lv 12

Chang Trai Si Tinh

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 9 tháng trước

Lv 14

MinhPhuc PhamCong

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 10 tháng trước

Lv 14

MinhPhuc PhamCong

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 10 tháng trước

Lv 12

Phamhanh Pham

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 12

Phamhanh Pham - 10 tháng trước

Lv 12

Phamhanh Pham

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 15

Như Anh - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 107 bình luận