[KARAOKE] Ngày Xưa Anh Nói - Huỳnh Thật ft Phương Anh
Minh Nguyen Lv 15

Minh Nguyen

Mai Phượng Lv 15

Mai Phượng

3528
300
113
Anh2 nghe đở nhen.bai nay cao quá e leo chới với té lên đứng dậy leo tiep van kh tot hon. A2 thi hat qua tuyet voi❤️ cam on A2

50 K

Bình luận (113)
Lv 15

Mai Phượng

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 8

Mỹ Hạnh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Mai Phượng - 4 ngày trước

Lv 15

Mai Phượng

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 8

Phạm Hương

Trả lời - 9 ngày trước

Lv 15

Mai Phượng - 7 ngày trước

Lv 13

Phùng Hồng

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 13

Phùng Hồng - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 113 bình luận

Liên quan