[KARAOKE] Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng - Mai Lệ Quyên ft Đoàn Minh
Hùng Anh Lv 14

Hùng Anh

Phượng Tím Lv 15

Phượng Tím

2026
53
31
Sầu riêng em bán roi bao☄️về ăn ko béo tới đây em sẽ đền ☄️

121.64 K

Bình luận (31)
Lv 4

Tùng Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Tram Thi Tot 2 - 1 năm trước

Lv 13

Đào Huệ

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím - 1 năm trước

Lv 19

Lê Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím - 1 năm trước

Lv 21

HồngMai

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận