[KARAOKE] Đường Tím Bằng Lăng - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Duong Minh Nguyễn Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Thuý Liễu Lv 14

Thuý Liễu

796
176
68
Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng....

8.17 K

Bình luận (68)
Lv 16

Như Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu - 1 năm trước

Lv 16

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu - 1 năm trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Thuý Liễu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 68 bình luận