KARAOKE Nếu Hai Đứa Mình - Quỳnh Trang ft Quân Bảo | MV HD Official
Sam Sam Sam Lv 16

Sam Sam Sam

Nguyễn Lan Anh Lv 18

Nguyễn Lan Anh

1992
970
121
Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp nếu bạn làm chủ được... Nếu đã coi đây là game thì cũng chỉ là công cụ để làm ta vui thôi. Nên đừng phí thời gian làm việc vô nghĩa mà Quên điều đó! Tôi làm đc, bạn cũng làm được... và thời gian luôn hữu hạn... và hãy tự trọng!

65.53 K

Bình luận (121)
Lv 21

Phương Lê

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 1 ngày trước

Lv 17

Trần Hoa

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 3 ngày trước

Lv 17

Trần Hoa

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 3 ngày trước

Lv 17

Trần Hoa

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 3 ngày trước

Lv 2

Quách Thành Danh

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 18

Nguyễn Lan Anh - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 121 bình luận