Tình Vẫn Chưa Yên II Karaoke Tone Nữ
Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

222
188
87
Khi yêu như thể người say. Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời ^^

15.42 K

Bình luận (87)
Lv 11

Hoàng Như

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 ngày trước

Lv 13

Chi

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 13

Mỹ Quí

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 1 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận

Liên quan

    

Không có bài hát liên quan