Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Anh Nga Lv 19

Anh Nga

301
130
79
Kiếm được cái beat guitar hay quá Nụp ✌️

97.6 K
Bình luận (79)
Lv 1

lequyennguyen

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Anh Nga - 5 giờ trước

Lv 20

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Anh Nga - 4 ngày trước

Lv 12

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 20

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ - 4 ngày trước

Lv 1

admin&Tâm Đức 2

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Anh Nga - 4 ngày trước

Lv 12

Tràng Văn Quân

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 19

Anh Nga - 4 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 79 bình luận