Diễm Xưa [ Karaoke ] | Phương Thanh | Karaoke Nhạc Trịnh Tuyển Chọn
Anh Nga Lv 19

Anh Nga

335
172
87
Kiếm được cái beat guitar hay quá Nụp ✌️

97.6 K

Bình luận (87)
Lv 10

Minh Hoang

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Vy sửa xe

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 7 tháng trước

Lv 11

Dangvanhoa Dangvanhoa

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 7 tháng trước

Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 19

Anh Nga - 7 tháng trước

Lv 13

Kami Nguyen

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận