Karaoke Chờ - Lam Phương (tone nam)
Tam Nguyen Lv 14

Tam Nguyen

4
13
1
..thích bài này mà không có tone nữ..hát luôn tone nam.

500

Bình luận (1)
Lv 15

Phuoc Le Huu

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 14

Tam Nguyen - 4 tháng trước