(Karaoke) Đừng Như Thói Quen - Kiều Thơ Cover, Phạm Thành Remix (Beat Gốc)
Tóc Ngắn Lv 17

Tóc Ngắn

149
141
87
Đừng để thời gian bên nhau là thói quen !!!

14.41 K

Bình luận (87)
Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 4 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 4 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 17

Tóc Ngắn - 4 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận