(Karaoke) Đừng Như Thói Quen - Kiều Thơ Cover, Phạm Thành Remix (Beat Gốc)
Tóc Ngắn Lv 16

Tóc Ngắn

135
136
87
Đừng để thời gian bên nhau là thói quen !!!

13.61 K

Bình luận (87)
Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 16

Tóc Ngắn - 12 ngày trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

Tóc Ngắn - 12 ngày trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

Tóc Ngắn - 12 ngày trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 87 bình luận