Tâm Tình Hiến Dâng - Karaoke - Âm Nhạc Thái Hòa - Giáo xứ Đa Phạn Giáo Phận Thanh Hóa
Nguyen Kathy Lv 10

Nguyen Kathy

Thai T Lv 12

Thai T

46
11
5
Anh Em Mình hiệp dâng lời Cảm mến ! Xin chúa soi sáng cho riêng Em và cho riêng Anh ! Những Hồng ân mà Chúa đã ban !

20

Bình luận (5)
Lv 10

Anh Nguyen

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 12

Thai T - 29 ngày trước

Lv 12

Thai T

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Nguyen Kathy

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Nguyen Kathy

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Thai T

Trả lời - 1 tháng trước