Tình Đơn Phương 3 Karaoke Bằng Kiều Beat gốc
Kelvin Hiếu Lv 16

Kelvin Hiếu

142
94
70
Ôi thik ca khúc này quá đi mất, mà tét họng zồi haha

155.43 K

Bình luận (70)
Lv 17

Sơn Ca

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 16

sonca - 7 ngày trước

Lv 16

sonca

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

Kelvin Hiếu - 11 ngày trước

Lv 17

Trương Ngọc

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 17

Trương Ngọc - 12 ngày trước

Lv 17

Trương Ngọc

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 16

sonca - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 70 bình luận