Quỳnh Hương KARAOKE Song Ca #
Anh Quy Lv 14

Anh Quy

KIWI Lv 16

KIWI

38
45
24
Trả cho AQUY ckhúc mà Ckiwi rất iu thích ! Mà càng thích hơn với giọng bè thật chuyên nghiệp của AQUY nhé

2.71 K

Bình luận (24)
Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

KIWI - 2 tháng trước

Lv 14

Ngô Dũng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

KIWI - 2 tháng trước

Lv 10

BÀ.ZÀ.TẬP. HÓT U90

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Hoa Xương Rồngg

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

KIWI - 2 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 16

KIWI - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 24 bình luận