karaoke. Chuyện Tình Người Đan Áo. Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang
Loan Lương Thị Lv 16

Loan Lương Thị

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

27
16
9
Cháu cảm ơn cô glsc nhiều ạ!Cô cháu đã rục rịch đan áo dần cho mùa đông rồi đấy ạ ^_^

4.8 K

Bình luận (9)
Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 16

Loan Lương Thị

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 17

Thuỳ Dương

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận