KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Sau Lẻ Bóng Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Lana Thanh Lv 14

Lana Thanh

211
208
83
SƯ TỬ iu ơi Út Tâm Sự Tàn Canh rùi ạ!!! Cảm ơn ST đã gủ Út Tâm Sự ạ!!!❤

16.11 K

Bình luận (83)
Lv 10

Cuong Vo

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 22 ngày trước

Lv 10

Cuong Vo

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 14

Lana Thanh - 22 ngày trước

Lv 15

Tam Ng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Lana Thanh - 1 tháng trước

Lv 11

Lucky Home

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Lana Thanh - 1 tháng trước

Lv 12

Lý Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Lý Hương - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 83 bình luận