KARAOKE ? Nắng Xanh ✨ Quoc Dung ✨ Hà Thanh Xuân ? Karaoke Ruby
Cao Lâm Lv 11

Cao Lâm

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

303
232
80
2-2-2020 "Em ơi khi hát NẮNG XANH. Yêu nhanh kẻo lỡ tình anh bây giờ". P/s: Thơ cụa Mr Thanh Bình ^^

24.9 K

Bình luận (80)
Lv 14

Thanh Bình

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 14

Hồng Phú

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 5 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 6 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 15

Bông Jolie - 6 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 20

Kelvin Hiếu - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 80 bình luận

Liên quan