KARAOKE ? Nắng Xanh ✨ Quoc Dung ✨ Hà Thanh Xuân ? Karaoke Ruby
Cao Lâm Lv 10

Cao Lâm

Bông Jolie Lv 15

Bông Jolie

264
222
75
2-2-2020 "Em ơi khi hát NẮNG XANH. Yêu nhanh kẻo lỡ tình anh bây giờ". P/s: Thơ cụa Mr Thanh Bình ^^

23.5 K

Bình luận (75)
Lv 13

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 13

Tram Thi Tot 2 - 4 ngày trước

Lv 14

Jordan Do

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 10 ngày trước

Lv 12

Kiều Thông

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 10 ngày trước

Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 15

Bông Jolie - 12 ngày trước

Lv 13

Kiều Hạnh

Trả lời - 12 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 75 bình luận