Karaoke Hòn Vọng Phu Đơn Ca Trường Khúc 1, 2 & 3
Trầm Thị Tốt Lv 14

Trầm Thị Tốt

Thanh Tram Lv 15

Thanh Tram

470
170
19
Truong Khuc Hon Vong Phu 1.2. 3 !!!!!!!!!!!!!!!

399

Bình luận (19)
Lv 11

Phương Hà

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Thanh Tram - 8 tháng trước

Lv 11

Phương Hà

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 15

Thanh Tram - 8 tháng trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 2 năm trước

Lv 18

Hải Nguyễn

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 3 năm trước

Lv 10

Nguyễn Tuyết

Trả lời - 3 năm trước

Lv 15

Thanh Tram - 3 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận