Dòng Sông Quê Em | Karaoke Tân Cổ Beat Chuẩn Âm Thanh Chất Lượng Cao
Hoàng Nhân Lê Lv 12

Hoàng Nhân Lê

Ngọc Phụng Lv 13

Ngọc Phụng

120
99
34
Mới học hát tân cổ nhạc mong cả nhà nghe góp ý cho bọn em ạ..Rất chân thành

5.22 K

Bình luận (34)
Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Mai Phượng - 4 tháng trước

Lv 13

Quang Nguyen Dinh

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Hoàng Nhân Lê - 4 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 12

Hoàng Nhân Lê - 4 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Ngọc Phụng - 4 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận