[KARAOKE] Người Tình Không Đến - Quỳnh Trang
Duyên Phân Lv 12

Duyên Phân

142
61
9
Chim Xa Rừng chim còn nhớ tổ Người xa người khổ lắm người ơi

721

Bình luận (9)
Lv 15

Như Anh

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 12

Duyên Phân - 8 tháng trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Vũ Tiếp

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Duyên Phân - 1 năm trước

Lv 13

Trần Tiến

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trần Tiến - 1 năm trước

Lv 12

Thơm Minh

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận