ĐOẢN KHÚC THU HÀ NỘI karaoke - Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

3436
518
117
Hà Nội đang vào cuối thu, mùa thu ngắn thôi mà thật đẹp. Mời ACE và bạn bè ngắm City tour bằng beat em mần nha❤️ beat 2 made by Nhung

14.85 K

Bình luận (117)
Lv 9

Nguyễn Hùng

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Ngoc Kiều

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 13

Ngô Dũng

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Lv 7

Triệu Live

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 117 bình luận

Liên quan