[Karaoke] Mình yêu nhau đi - Bích Phương (Full Beat Gốc)
Linh Nhi Lv 12

Linh Nhi

Quách Yu Lan Lv 12

Quách Yu Lan

1837
336
55
Yeu nhau thế này kia mà bảo sao bỏ đc ! Nhìn bạn tôi dễ thương quá đi thôi ❤️❤️❤️

2.56 K
Bình luận (55)
Lv 12

Quách Yu Lan

Trả lời - 1 ngày trước

Lv 6

Hoàng Tấn Dương

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 10

Lắm Loan

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Linh Nhi - 3 tháng trước

Lv 13

Hải Vân Thắng

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Linh Nhi - 3 tháng trước

Lv 10

Meo Meo

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 12

Linh Nhi - 3 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 55 bình luận