[Karaoke] Mình yêu nhau đi - Bích Phương (Full Beat Gốc)
Linh Nhi Lv 12

Linh Nhi

Quách Yu Lan Lv 13

Quách Yu Lan

1903
369
65
Yeu nhau thế này kia mà bảo sao bỏ đc ! Nhìn bạn tôi dễ thương quá đi thôi ❤️❤️❤️

4.18 K
Bình luận (65)
Lv 10

Trinh Thu

Trả lời - 22 giờ trước

Lv 5

Tsai Meng Uy

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 2

Đông Nguyễn

Trả lời - 7 ngày trước

Lv 11

Giabao Tran

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 12

Cherry Nguyen

Trả lời - 20 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 65 bình luận