[Karaoke] Mình yêu nhau đi - Bích Phương (Full Beat Gốc)
Linh Nhi Lv 10

Linh Nhi

Quách Yu Lan Lv 12

Quách Yu Lan

1809
328
53
Yeu nhau thế này kia mà bảo sao bỏ đc ! Nhìn bạn tôi dễ thương quá đi thôi ❤️❤️❤️

2.56 K
Bình luận (53)
Lv 8

Lắm Loan

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 10

Linh Nhi - 1 ngày trước

Lv 11

Hải Vân Thắng

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 10

Linh Nhi - 2 ngày trước

Lv 8

Meo Meo

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 10

Linh Nhi - 2 ngày trước

Lv 10

Micheal Nguyen

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 1

Đoạn Đường Vắng

Trả lời - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 53 bình luận