| Karaoke Chuẩn HD | Công Cha Nghĩa Mẹ - Nhật Kim Anh
Kieulinh Pham Lv 13

Kieulinh Pham

181
129
13
Ơn nghĩa sinh thành con biết lấy chi đền đáp , nghĩa mẹ công cha làm sao đo đếm cho vừa, giờ này con ước trả lại tất cả , miễn sao ông trời trả con cha mẹ nào có được đâu ❤️bài hát mối ca từ như in dấu trong mỗi trái tim tất cả chúng ta ❤️❤️hay iu thuong cha me that nhieu các ban nha ❤️❤️

924

Bình luận (13)
Lv 17

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 2 tháng trước

Lv 13

Khắc Hiểu

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 2 tháng trước

Lv 14

Mía Lùi

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 2 tháng trước

Lv 15

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 2 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận