KARAOKE--MÙA THU CHO EM (SONG CA) DUY NHAT
Tuấn Phạm Lv 19

Tuấn Phạm

Hương Giang Lv 19

Hương Giang

703
175
183
Em mới học nên ca sĩ đừng chê nhé ....hát với ca sĩ tâm lý quá hà .......

192.62 K

Bình luận (183)
Lv 11

Thủy Lê

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Hương Giang - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Hương Giang - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen - 2 tháng trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Lv 11

Trần Hà Khánh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Tuấn Phạm - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 183 bình luận